مالیات بر حق تمبر

مقــدمه

مالیات بر حق تمبر

به طور کلی قانون مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارائی میشود که بخش مالیات بر دارایی خود به مالیات بر ارث و مالیات بر حق تمبر طبقه بندی میشود و شامل مواد قانونی ۴۸ الی ۵۱ ق.م.م می‌شود.

در گذشته حق تمبر بصورت الصاق تمبر مالیاتی پرداخت میشده ولی در حال حاضر بصورت (فیش بانکی – نقش تمبر بر روی برگه – الصاق تمبر ) پرداخت می‌شود.

مالیات حق تمبر اغلب برای اوراق بهادار، اول وصول شده و سپس واگذار می‌شود اما در برخی بعد از واگذار شدن وصول می‌شود.

حق تمبـــــر اسناد غیـــــر مالـــی

بر اساس ماده ۴۴ ق.م.م از هر برگ چک که در بانک‌ها چاپ می‌شود مبلغ ۲۰۰ ریال حق تمبر باطل می‌شود.

و براساس ماده ۴۵ ق.م.م از برات و سفته و نظایر آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود.

بر اساس ماده ۴۶ ق.م.م از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صـادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شـــود (به استثنای اوراق مذکور درمواد ۴۵ و ۴۸ این قانون‌) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به ‌مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه ‌مال‌التجاره پنج هزار (۵/۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت ‌وضعیت مسافری یک هزار (۱/۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.

مؤسسه‌های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگهداری کنند.

طبق تبصره ماده ۴۶ ق.م.م از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق‌ تمبر اخذ می‌شود:

 •  از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت ‌معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (۱۰/۰۰۰) ریال‌.
 •  از هر گونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (۵۰/۰۰۰) ریال‌.
 • از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری ‌هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ‌ دویست هزار (۲۰۰/۰۰۰) ریال‌.
 • از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت ‌اعتبار مبلغ یک هزار (۱/۰۰۰) ریال‌.
 • از کارنامه وگواهی نامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱/۰۰۰) ریال.
 • از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی‌، کارشناسی‌،کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار(۱۰/۰۰۰) ریال‌.
 • از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی‌، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰/۰۰۰) ریال‌.
 • از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰/۰۰۰) ریال‌.
 • از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰/۰۰۰) ریال‌.
 • از پروانه مشاغل پزشکی‌، دندانپزشکی‌، پیراپزشکی‌، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصدهزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال‌.
 • از جواز تأسیس‌، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی‌، کارت بازرگانی‌، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۵۰/۰۰۰) ریال‌.

ماده ۴۷ ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌ بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار (۱۰/۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

 • برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌.
 • قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام ‌معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.
 • قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌.
 • وکالتنامه‌‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.
 • قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به ‌عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.
 • ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها.
 • تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف ‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.
 • تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخل ایران یا برای‌ کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

حق تمبــــر اسنـــاد مالـــی

بر اساس ماده ۴۸ ق.م.م شرکت‌ها در صورت ثبت یا افزایش سرمایه مشمول مالیات بر حق تمبر به میزان نیم در هزار سرمایه ثبتی یا سرمایه افزایش یافته می‌شوند و شرکت‌ها ۲ ماه از تاریخ ثبت فرصت دارند که مالیات بر حق تمبر را پرداخت کنند و بر اساس ماده ۵۱ ق.م.م در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای به میزان ۲ برابر اصل مالیات بر حق تمبر می‌شوند که این جریمه قابل بخشودگی است و اولین جریمه پیش بینی شده در قانون مالیات‌های مستقیم در اصلاحیه ۹۴/۰۴/۳۱ است و  شرکت‌ها تا میزانی که مالیات بر حق تمبر آن را باطل کرده‌اند نسبت به مازاد آن مشمول مالیات بر حق تمبر نمی‌شوند.

مالیات بر حق تمبر

معافیت های حق تمبـــــر

 • شرکت‌های تعاونی مشمول مالیات بر حق تمبر نمی‌شوند زیرا سرمایه ثبت شده‌ای ندارند.
 • بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شرکت‌هایی که در مناطق آزاد ثبت می‌شوند مشمول حق تمبر نمی‌شوند.
 • بر اسام ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس پذیرفته شده است چنانچه از محل مطالبات حال شده افزایش سرمایه بدهند مشمول حق تمبر نمی‌باشند.
 • بر اساس ماده ۹ قانون دانش‌ بنیان شرکت‌هایی که در پارک علم و فناوری به ثبت می‌رسند از مالیات بر حق تمبر معاف هستند.
 • بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۷۷ اشخاص حقیقی مشمول حق تمبر نمی‌شوند.
 • بر اساس رای شورا عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۰۴/۸۱۲۹ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۴ روز ثبت و روز پرداخت جز مهلت قانونی ماده ۵۱ نمی‌باشد.

2 دیدگاه برای “مالیات بر حق تمبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *