سوگند باقری

سوگند باقری

مدرس دوره های حسابداری و مالیات، مشاور مالی و مالیاتی شرکت های تولیدی و بازرگانی و خدماتی، مدیر مالی شرکت مهرگان پخش ستوده دارو و …