وحید حاجی زاده

وحید حاجی زاده

بنیانگذار آسیب شناسی روابط کار در ایران، نویسنده و مولف کتاب قانون کار، ریاست مراجع حل اختلاف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، مشاور و مقاله نویس روزنامه ایران، مشاور و محقق مدیریت کسب و کار