استرداد مالیات اضافه پرداختی

استرداد مالیات اضافه پرداختی

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

شرح :


به استناد ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه درمحاسبه ، مالیات اضافی دریافت شده باشد و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد ، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یکماه به مودی پرداخت کند.

مراحل و شرح اقدامات :

1. درخواست مودی جهت استرداد
2. تهیه گزارش استرداد و برگه استرداد مالیات
3. پیوست نمودن قبوض مالیاتی یا تعهدات مربوطه
4. ارسال به ذیحسابی و صدور دستور اقدام بر روی فرم استرداد توسط ذیحساب
5. ثبت در دبیرخانه ذیحسابی
6. بررسی قبوض از نظر صحت و سقم و انطباق آن با صورتحساب بانک توسط مسئول استرداد مالیات
7. کنترل قبض با فرم استرداد از تمام جوانب و مندرجات آن ( نام مودی ، مبلغ ، ماهیت و نوع مالیات و… )
8. صدور سند حسابداری
9. امضاء سند حسابداری توسط ذیحساب یا معاونین ذیحساب
10. صدور چک در وجه ذینفع
11. ارسال به ذیحسابی و صدور دستور اقدام بر روی فرم استرداد توسط ذیحساب
12. امضاء چک توسط ذیحساب یا معاونین ذیحساب
13. بایگانی مدارک اضافه پرداختی در واحد مالیاتی
14. واریز به حساب مودی ( ترجیحأ حساب بانک ملی در صورت عدم شماره حساب بانک ملی ، شماره شبای حساب مربوطه از مودی اخذ و به حساب مربوطه واریز میشود )

مدارک مورد نیاز :

1. نسخ قبوض مالیاتی مودی و پرونده مؤدی ( درصورت عدم وجود قبوض ، تعهد مربوطه ضمیمه شود )
2. تهیه گزارش استرداد مالیات
3. برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی که توسط کارشناس ارشد مالیاتی تکمیل و پس از تأیید رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی و پیوست گزارش استرداد به ذیحسابی ارجاع میشود.

[/animate][/quote]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *