مراحل صدور گواهی انجام معاملات املاک

مراحل صدور گواهی انجام معاملات املاک

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

شرح :


در كلیه مواردی كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم قانون مالیات های مستقیم بموجب اسناد رسمی صورت می گیرد، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را بشرح و مشخصات كامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله، اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.

مدارک مورد نیاز :

1. استعلام دفتر خانه (‌با ذكر نام خریدار)
2. فتوكپی اسناد مالكیت اعم از رسمی یا قراردادی و یا اجاری
3. فتوكپی گواهی شهرداری
4. فتوكپی شناسنامه خریدار (خریداران)
5. ثبت در دبیرخانه ذیحسابی
6. فتوكپی شناسنامه فروشنده (فروشندگان)
7. فتوكپی كارت ملی خریدار(خریداران) (پشت و رو)
8. فتوكپی كارت ملی فروشنده (فروشندگان) (پشت و رو )
9. فتوكپی صورتمجلس تفكیكی ( در صورت وجود )
10. فتوكپی پروانه ساختمان
11. فتوكپی پایان كار
12. فتوكپی حصر وراثت (‌ در صورت موروثی بودن )
13. گواهی واریز مالیات بر ارث (‌فرم ۱۹)
14. نقشه و كروكی محل
15. آدرس دقیق ملك

 

شرح مراحل انجام كار :

1. تسلیم استعلام دفترخانه توسط مودی به ممیز كل
2. ممهور نمودن استعلام توسط اداره وصول و اجراء در صصورت عدم وجود بدهی قطعی شده قبلی
3. صدور دستور توسط ممیزكل و ثبت در دفتر توسط دبیرخانه
4. تحویل استعلام به واحد مالیاتی مالیاتی ذیربط توسط دبیرخانه
5. مراجعه به محل و تهیه گزارش ارزیابی توسط كارشناس ارشد مالیاتی
6. تائید گزارش واحد مالیاتی مالیاتی توسط رئیس گروه مالیاتی
7. وصول مالیات متعلقه توسط بانك ملی شعبه دارایی ( یا شعبه مركزی تبریز )
8. صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تحویل آن به مودی

[/animate][/quote]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *