نحوه اعطای بخشودگی جرایم مالیاتی

نحوه اعطای بخشودگی جرایم مالیاتی

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

مراحل و شرح اقدامات :

1. پرداخت اصل بدهی مالیاتی توسط مودی
2. ارائه درخواست بخشودگی جرایم مهر و امضا شده توسط مودی به همراه فیشهای پرداختی برابر با اصل بدهی به واحد خدمات مودیان مربوطه
3. واحد خدمات مودیان با مشاهده در خواست مودی و فیشهای پرداختی فرم بخشودگی جرایم بدهی را جهت تایید درخواست مودی تکمیل و به مدیر مربوطه ارائه می دهد.
4. در صورتیکه با درخواست بخشودگی جرایم مودی موافقت شود، جهت تعیین نحوه پرداخت مانده جرایم به واحد خدمات مودیان خود مراجعه می نماید.
5. واحد خدمات مودیان نحوه پرداخت را به مودی اعلام و مودی فرآیندهای تقسیط ، پرداخت مالیات و وصول و اجرا را پیش رو خواهد داشت.
[/animate][/quote]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *